Trafikverket fick samtidigt i uppdrag att utreda och redogöra för alternativa former för organisering av underhållet av järnvägen samt att redogöra för utvecklingen och implementeringen av styrramverket för drift och underhåll av väg och järnväg.

Uppdraget innebär att regeringen vill se en mer effektiv och lyhörd organisation på Trafikverket.

Under valrörelsen ansåg socialdemokraterna att Infranord successivt bör omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket och att underhållskontrakt bör i överföras dit i takt med att de cirka 35 underhållskontrakten löper ut.

Arbetet att göra verklighet av löftet hamnar hos den pågående järnvägsutredningen, som får på sig till mars att visa hur staten kan ta ett samlat ansvar för järnvägsunderhållet. Utredningens slutbetänkande kommer under hösten 2015