Tomas Eneroth säger till TT att det är en grundläggande förutsättning för att få bättre punktlighet och bättre stabilitet i vårt järnvägssystem med de kraftiga ökningar som kommer inom järnvägsunderhållet.

Att få tillbaka det förebyggande och avhjälpande järnvägsunderhållet i statlig regi har länge varit ett viktigt krav för Seko och Valle Karlsson, förbundsordförande, säger i en kommentar

– Vi har i nästan 10 år drivit frågan om att samhället måste ta ett större ansvar för underhållet av järnvägen. Det är därför glädjande att regeringen nu tar ett viktigt steg i rätt riktning för att få bättre ordning på järnvägsunderhållet. På sikt kommer det leda till säkrare och effektivare transporter på järnvägen.

Redan inför förra valet, 2014, kom Stefan Löfven och Anders Ygeman, dåvarande ordförande i Trafikutskottet med löftet att Infranord successivt bör omvandlas till en underhållsenhet inom Trafikverket.

I mars förra året förslog en utredning att Trafikverket skulle ta över och driva två underhållsområden (av 34) i egen regi för att efter 10 år utvärdera hur det gick. Nu går regeringen snabbare fram, av allt att döma.

Exakt när övertagandet ska ske kommer att utredas, liksom hur man praktiskt ska genomföra det. Och om de anställda på Infranord som arbetar med underhåll bara byter skyddskläder, eller om det blir mer omfattande förändringar.

Så tills vidare kanske även detta får betraktas som ett vallöfte, om än mer konkret än det som kom för fyra år sedan.