Parterna är också överens om att undersöka förekomsten av ensamarbete, hot och våld inom avtalsområdet. Ett av Sekos främsta krav under avtalsrörelsen. Undersökningen kommer bland annat att röra Kriminalvården, Polisen och Statens Institutionsstyrelse men också andra myndigheter som möter medborgare.

–Tidigare har till exempel ensamarbetet utretts lokalt på Kriminalvården. Skillnaden med det här avtalet är att det ska ske ett arbete på central nivå. Exakt hur vi ska göra är inte klart, men vi har fram till slutet av 2013 på oss, säger Helen Thornberg, ombudsman på Seko. 

Andra frågor som ska ses över gemensamt är arbetstidens förläggning och omfattningen av tidsbegränsade anställningar.

Arbetsgivarverket finns inte igenom sina krav på sifferlöst och icke-tidsbegränsat avtal.

–Vi är absolut nöjda, men förhandlingarna har varit tuffa, som alltid och vi har fått kämpa för att få behålla krontal och procent säger Helen Thornberg.