En majoritet av de tillfrågade anser att elnätet ska ägas av Vattenfall. Frågan om Vattenfall ska vara fortsatt statligt ägt har inte ställts, däremot tycker de tillfrågade att det är ett samhällsägt bolag som ska äga elnätet.
I undersökningen framkommer också att det finns ett stort stöd för en satsning på förnybar energi ställdes också frågor om förnybar energi i stället för fossila energikällor. Enligt svaren bör Vattenfall också tona ner sitt engagemang i utlandet.
– Vi anser att Vattenfall ska förbli ett bolag i samhällets ägo. Däremot måste ägardirektivet bli tydligare om målsättningarna gällande den gröna omställningen ska gå att uppfylla, säger Sekos förbundsordförande Janne Rudén i en kommentar.
Undersökning genomfördes av Novus opinion och den finns på www.seko.se.