– I bästa fall får folk söka sina jobb hos den som vunnit kon­traktet. Men de som på ett eller annat sätt inte passar in i den nya organisationen blir ju av med jobbet. Det är en svår fråga att hantera men vi måste på något sätt komma åt det här stora pro­blemet, säger Christer Carlsson, ombudsman med ansvar för en­ergibranschen.

Patrik Dimfelt är anställd på Halmstad energi. Han är mycket positiv till den gemensamma avtalskonferensen med väg och ban och tele.

– Vi har ju en hel del gemen­samt och det blir en väldig tyngd bakom kraven när vi är så många som står bakom.

patrik_foto_Mattias

Han anser att huvudentrepre­nörsansvar är viktigt att lyfta då det är en fråga som rör alla, även om hans bransch inte är så utsatt – ännu.

– Men det kommer mer och mer och då gäller det att det är reglerat. Det är bra att Byggnads plöjt upp marken här med sitt av­tal, då borde vi få till det också.

Men han lyfter också fram de ständiga upphandlingarna och korta kontrakten som finns i hans bransch. En fråga som diskute­rades livligt under avtalskonfe­rensen.

– Det är många som får byta keps rätt ofta och det är ett väldigt gissel för dem. Även om många kan få jobb hos den nya arbetsgi­varen så vill ju den ofta göra sig av med folk, framförallt de som är sjuka eller inte kan jobba på topp hela tiden.

Juha Siipilehto arbetar på Vat­tenfall Service och går på Ener­giavtalet. Som alla andra fram­håller han huvudentreprenörs­ansvaret.

– Det borde vara lätt att driva för det handlar bara om ordning och reda på arbetsmarknaden och det kostar ingenting. Så då kan det inte finnas någon arbetsgi­vare som säger: nä, jag vill inte har ordning och reda.

Förutom de av konferensen prioriterade kraven finns en an­nan fråga som är viktig, enligt honom, och det är den så kall­lade nödfallsövertiden. Som det är nu kan facket på Vattenfall lämna dispens för övertid upp till 350 timmar per år. Men då räknas inte nödfallsövertiden in. Den slår till vid oförutsägbara situationer, till exempel extrema snöstormar eller åskoväder som skapar omfattande störningar i elnätet.

– Då pinglar arbetsgivaren i övertidsklockan och det går ut en förfrågan om folk kan ställa upp. Det kan bli över 100 över­tidstimmar på bara ett nödfall och de räknas inte med, så det kan bli hur mycket som helst.

Han anser att det är ett stort ar­betsmiljöproblem, att folk jobbar alldeles för mycket. Förr fanns en begränsning av hur länge ar­betsgivaren fick kalla det nödfall, sedan blev det vanlig övertid.

– Nu kan de köra på så länge de vill, vilket gör att nödfallsbe­greppet håller på att vattnas ur. Jag skulle vilja se antingen en tydligare definition av nödfalls­övertid eller att man tar tillbaka tidsgränsen igen.

Energi

Antal medlemmar: 4500 Avtal: Energiavtalet, KFS energi, Pacta Yrkeskategorier: Tekniker, personal i service och underhåll av kraftanläggningar, elmontörer, drifttekniker på produktionsanläggningar