För att påminna om hur viktigt det är med säkerheten ordnade Trafikverket i dag en så kallad ”stand down” på de arbetsplatser som utför anläggningsjobb för Trafikverkets räkning. Det innebar att mellan 2 000 och 3 000 personer stoppade arbetet i 15 minuter.

Representanter för Trafikverket, Sveriges Byggindustrier och konsulternas branschorganisation STD var på plats i Kallhäll, norr om Stockholm, för att tala om säkerhet och hålla en tyst minut.

I Kallhäll byggs en ny station och nya dubbelspår för Mälarbanan.

Trots att det handlade om personalens säkerhet hade ingen facklig representant bjudits in för att tala, vilket Sveriges Byggindustriers vd Ola Månsson, beklagade.

-De borde ha varit på plats. Jag har faktiskt tänkt på det. Det är vi arbetsgivare som har ansvaret för arbetsmiljön, samtidigt är samverkan med de fackliga organisationerna avgörande för att det ska bli bra, sa han till Sekotidningen.

Det senare höll Sekos båda skyddsombud på Skanskas arbetsplats i Kallhäll, Fredrik Sjödin och Johan Holst, med om. De deltog i dagens manifestation tillsammans med sina kolleger.

-Det är viktigt att kommunicera med varandra så att det inte blir missförstånd. Och det är angeläget att skyddsombuden är med tidigt i planeringen. På den här arbetsplatsen har det fungerat, säger Fredrik Sjödin.

Johan Holst lägger till att han tycker det blivit bättre under senare år.

-Jag var med när Norra länken byggdes och i början fanns brister där, som vi inte haft här, säger han. Det finns också en bra introduktion för våra underentreprenörer.

Mälarbanan har klarat sig hyfsat i olycksstatistiken.

-Ingen har omkommit under projektet, slog Trafikverkets projektledare Eva Nordberg fast när hon talade om vikten av säkerhetsarbete. Vi har haft ett tiotal olyckor, varav fem allvarliga med frakturer.

Totalt har 14 personer omkommit i anläggningsbrancshen de senaste åren.