Avtalet tecknades efter att parterna sagt ja till medlarnas förslag och innebär att lönerna höjs med 512 kronor i år, 550 kronor 2018 och 550 kronor 2019.

-Vi är nöjda med uppgörelsen, säger Sekos avtalssekreterare Mats Ekeklint. Vi fick ett avtal i enlighet med LO-samordningen, med en låglönesatsning.

Almega gick snabbt ut med ett pressmeddelande om att uppgörelsen ryms inom 6,5 procent och att avtalets samtliga branschvanetillägg fryses i tre år. Det stämmer, enligt Mats Ekeklint, men saknar betydelse eftersom parterna valt att lägga hela löneutrymmet som ett krontal.

-Allt utgår som lön istället för lön och branschvanetillägg. För den enskilde tar det ut varandra, säger han.

I branschen får nästan alla generella lönepåslag, vilket betyder samma löneökning i kronor för alla. Den låglönesatsning som Seko och Fastighets fick igenom ger 83 kronor. Modellen är densamma som i andra avtal, det vill säga att löneutrymmet beräknas som om alla som tjänar under 24 000 kronor per månad, har en lön på 24 000.

Avtalet är nästan ett rent löneavtal. Det blev en villkorsändring, enligt Mats Ekeklint. När arbetsgivaren ska göra en schemaändring så ska det ske senast fyra veckor i förväg. Hittills har omställningstiden varit en månad.

Seko har mellan 100 och 200 medlemmar på avtalsområdet serviceentreprenad