Det visar en utredning från Trafikverket som Sveriges Television har tagit del av. Sprickorna beror på fel i tillverkningen och har varit kända i mer än 20 år.

Många av de sträckor som har felaktig räls trafikeras av tåg som kör 200 kilometer per timme, bland annat delar av södra stambanan.

Erik Johannesson är lokförare på SJ och ordförande för Seko SJ. Han kör på de utpekade bandelarna, men är inte orolig för sin personliga del.

-Vi som kör tågen i 200 kilometer per timme måste lita på att det fungerar, rälsen, signalsystem och allt som vi är beroende av. Annars kan vi inte arbeta. Samtidigt finns en oro hos medlemmarna. Det är dubbelt.

Erik Johannesson förväntar sig att Trafikverket tar sitt ansvar, undersöker och byter ut den felaktiga rälsen så snart som möjligt. Och han litar på att SJ informerar sin personal allt eftersom det kommer fram ny information.

-Vi vet att järnvägsunderhållet är eftersatt och i stort behov av upprustning. Inte minst i norra Sverige. Det gör en del men det går sakta.

Han kände inte till de fel som nu rapporterats. Och hoppas att det inte finns fler fel i anläggningen som järnvägspersonal bör känna till.

De vertikalsprickor som uppstår i den felaktiga rälsen orsakade troligen en svår urspårning väster om Piteå för två år sedan. Då spårade ett godståg lastat med kopparslig ur. Risken för flera sådana olyckor ökar för varje år enligt Trafikverkets egna utredare. På fem år har 2 800 fel som beror på utslitning upptäckts på den här rälstypen, enligt Svt.

Sekos ordförande Janne Rudén kräver i en intervju i Svt att den felaktiga rälsen byts ut snarast och att hastigheten sänks på de mest utsatta delarna av banan.

Trafikverket skriver på sin hemsida att kontrollerna av rälsen ska utökas och att räls som har sprickor ska bytas ut inom ett par veckor.