Samtidigt krävs att flera frågor är lösta innan det kan bli något avtal. Flexpensionen är en sådan fråga, som Seko driver mot flera förbund inom Almega.

Seko har varslat om strejk på telekomområdet från den 18 april. Vad innebär det för er?

-Vi kan inte sitta och vänta på vad som ska hända på telekom. Vi fortsätter våra förhandlingar, säger Sekos ombudsman PO Fällman.

Seko har flera heta frågor som förbundet hoppas kunna lösa nästa vecka.

Det handlar om att minska andelen deltidsanställda så mycket som möjligt, att få ett bättre skydd för de lokförare som av olika skäl förlorar sin rätt att köra tåg (”Loss of license”) och att få ordning och reda när det gäller den personliga integriteten.