Frågan tas upp i en arbetsgrupp som även ska ta upp andra arbetstids- och ledighetsfrågor. Seko vill bland annat begränsa restiden till två timmar per dag, medan Almega krävt årsarbetstid.
Almega hade i förhandlingarna ett krav på att den period då anställda tar ut sin semester skulle förlängas till sju månader, mot dagens tre, juni, juli och augusti.
– Det är uteslutet för oss att gå med på att lägga till två månader på vardera sidan av sommaren, men det kan finnas andra lösningar. Tanken med arbetsgruppen är att vi ska få alla frågor ordentligt belysta, säger ombudsman Mikael Johansson på Seko.
Arbetsgruppen ska vara färdig med sitt arbete den sista december i år. Förslag och idéer kan sedan tas upp i nästa års avtalsrörelse.
En annan viktig fråga för Seko i förhandlingarna med IT- och telekomföretagen var frågan om individgaranti. Det blev ingen sådan, men det blir svårare för arbetsgivarna att ge anställda noll kronor i löneförhöjning. Om en medlem får mindre än 250 kronor i löneökning, så blir det en överläggning mellan arbetsgivare och fack.
– Man kan säga att vi fick en halv individgaranti, de 250 kronorna är en form av stupstock, säger Magnus Brattström, klubbordförande för Seko på Telia Sonera.
Den nya regeln är framförallt ett sätt att stoppa Telia Sonera från att missbruka den uppgörelse som slöts 2010 och som inte innehöll någon individgaranti. Telia Sonera har gett personer som ska sluta eller gå i avtalspension höga lönelyft, medan anställda som är kvar i verksamheten fått noll kronor i löneökning. Löneutrymme har försvunnit ut ur företaget.
– Det är Telias sätt att dumpa lönerna, nu har vi stoppat den möjligheten. Människor som är kvar och sliter ska ha löneökning, säger Magnus Brattström, som i övrigt är halvnöjd med uppgörelsen.
– Det är ett givande och tagande, vi fick minimilöner för yrkesarbetare och det är en stor förbättring, annat har vi fått släppa, säger han.
Gårdagens uppgörelse omfattar 10 000 Seko-medlemmar på telekomområdet.