Trafikverket har tidigare anklagats av banarbetare för att prioritera trafikflödet framför säkerheten i spåren. Utredaren ger indirekt sitt stöd till detta genom att i sina slutsatser påpeka att entreprenörens säkerhet alltid måste gå före trafikflödet.
I övrigt slår utredaren fast att det vid båda olyckstillfällena har brustit i planering och förberedelser hos de företag som utfört arbetet och underentreprenörer. Varken Infranord, vars entreprenör skadades i Karlberg i Solna, eller Strukton, där den omkomne var anställd, följde de regelverk som finns. Det fick till följd att personal utförde livsfarligt arbete på öppna spår med tåg i hög hastighet.
Förutom krav på företagen att följa de regler som finns föreslår utredare att Trafikverket utreder en återgång till ett system med så kallade vita tider, det vill säga planerade luckor i tidtabellen för arbeten som kräver att man stänger av spår, så kallat A-skydd.
Entreprenörens säkerhet måste alltid går före trafikflödet, skriver utredaren och kritiserar
Utredaren föreslår också att Trafikverket analyserar skyddsformen ”tågvarning”, som innebär att en person varnar en annan för ankommande tåg på öppet spår, och granskar om det finns spårområden där det aldrig bör förekomma.
Efter olyckan i Linghem har Strukton Rail inte använt tågvarning lika ofta som tidigare. Istället ska spår som snöröjs stängas av.
Statens haverikommission utreder olyckan i Linghem och ytterligare två dödsolyckor under 2010, en i Karlberg och en i Kimstad utanför Norrköping. Haverikommissionen kan vara klar med sina rapporter i juni i år.