Arbetsgivarverket har tillsammans med Seko och övriga fackförbund inom den statliga sektorn tagit fram ett snabbspår för nyanlända akademiker inom djurskötaryrket.

Legitimerade djursjukskötare är i dag ett bristyrke och behovet kommer sannolikt att kvarstå framöver. Enligt en prognos från Jordbruksverket saknas det närmare tusen djursjukskötare på arbetsmarknaden.

I uppgörelsen ingår att Arbetsförmedlingen och SLU tar fram en uppdragsutbildning omfattande 26 veckor för nyanlända med erfarenhet av djursjukvård från sitt hemland. Efter avklarade kurser följer en praktikperiod med utsedd handledare på sex månader.