Det pågick flera stora rättegångar samtidigt i två dagar och många kriminalvårdare samlades i väntrummet. Det var svårt att hålla avstånd och skyddsutrustningen, visir i det här fallet, hjälpte inte. Ingen av de närvarande hade symtom.

Allt tyder på att de som blev sjuka smittades via väntrummet. En av de smittade arbetade på nationella transportenheten, NTE, övriga på häktet i Örebro.

Ordningsvakt avled

Även anställda vid domstolarna har drabbats. I Göteborg blev samtliga ordningsvakter på Tingsrätten sjuka i covid 19 förra året. En vakt vid hovrätten i Göteborg avled. Dessa händelser har också anmälts till Arbetsmiljöverket.

Chefen för Göteborgs Tingsrätt, Johan Kvart, säger att domstolen tar smittskyddet på allvar.

–Vi håller oss till riktlinjerna om att hålla avstånd, tvätta händerna och vara hemma när man har symtom.

–Är någon som ska delta i en rättegång sjuk, eller har symptom, ställer vi in, säger han. Det behövs inget läkarintyg.

Kan inte ställa krav

Kriminalvården anmälde händelsen i Örebro Tingsrätt till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud, men det har inte lett till några åtgärder från verkets sida.

–Kriminalvården har en dialog med Tingsrätten, som råder över lokalerna och det är tillräckligt, säger Mia Carnerius, arbetsmiljöinspektör.

Arbetsmiljöverket kan inte ställa krav på arbetsgivaren att se till att det är tillräcklig avstånd mellan personal och/eller klienter i det här fallet, enligt Mia Carnerius. Ingen av de som befann sig i väntrummet hade symtom.

–Det kan vi bara göra om det finns smitta i lokalen. Så är inte fallet när någon smittar utan symtom, säger hon.

Munskydd är ny standard

Enligt länsstyrelsen i Stockholm omfattas inte heller domstolarna av pandemilagen, som begränsar antalet person som får samlas. Det är länsstyrelserna som har i uppdrag att se till att pandemilagen följs.

”Vi inte ser att detta faller inom pandemiregelverket”, skriver länsstyrelsen i ett mejl till Sekotidningen.

Sedan händelserna i december har Kriminalvården ändrat riktlinjerna för personalens skyddsutrustning. Från 1 februari ska alla som vistas i trånga lokaler och inte kan hålla avstånd bära munskydd istället för, som hittills, enbart visir. Särskilt viktigt om vistelsen är längre än 15 minuter. I vissa situationer ska man ha både munskydd och visir.

Saknas bra lokaler

Bakgrunden till de nya riktlinjerna är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om munskydd i kollektivtrafiken när det är trängsel.

–Det finns dessutom stöd för, evidens, att munskydd skyddar mot att föra vidare smitta till andra, det finns inte för visir, säger Jenny Björling, en av Kriminalvårdens smittskyddsansvariga.

Trots de nya, skärpta, riktlinjerna om munskydd och visir finns en oro bland kriminalvårdare för att smittas vid stora rättegångar, som den i Örebro. Personal som följer med klienter till domstolarna har inte alltid en tillräckligt stor, väl ventilerad, lokal att vistas i.

Svårt få gehör i domstolen

En källa säger till Sekotidningen att all personal inte använder de munskydd som finns och att det fortfarande genomförs rättegångar med mycket folk på plats, där det är svårt att hålla avstånd och kanske inte ens munskydd är tillräckligt.

NTE:s chef Johan Mellbring uppmanar sin personal att ta kontakt med domstolarna när de är oroliga.

Flera transportörer säger att det varit svårt att få gehör hos domarna. De senare har ett avgörande inflytande över hur rättegångar genomförs, men bestämmer inte enväldigt över arbetsmiljön.

Även personalen på domstolarna har känt frustration över brister i säkerheten under pandemin. Några skyddsombud, som tillhör andra fackförbund än Seko, säger att säkerheten blivit bättre under senare tid, men att det är stora skillnader mellan olika domstolar.