Sekos förhandlingsdelegation sammanträder just nu för att ta ställning till budet. Svar lämnas till medlarna klockan 12:30.

Parterna vill inte avslöja innehållet i medlarnas förslag.

Strejk och lockout är varslat till måndag den 4 november.