Om parterna inte kommer överens träder strejken på telekomområdet ikraft i morgon onsdag klockan 18 och berör 1300 medlemmar runt om i landet.

Striden handlar om vem som ska sätta lön. Seko vill att det ska finnas en garanti för att alla medlemmar får löneökning om parterna inte kommer överens. Almega vill att arbetsgivaren ensidigt ska bestämma. Seko har också krav vad gäller visstidsanställningar och rätten för samtliga att omfattas av kollektivavtalet.

Unionen slöt ett nytt avtal för någon vecka sedan och har deklarerat att medlemmarna ska vara neutrala.