Beslutet innebär att de postanställda återgår till jobbet och att julposten kommer fram i tid. Det innebär också att ett antal aviserade stödstrejker, vilka skulle ha trätt i kraft i morgon tisdag, nu är avblåsta.

Ordföranden i de postanställdas fack PAU Heidi Nieminen säger, enligt dagstidningen Helsingin Sanomat, att hon är nöjd med tre saker i uppgörelsen.

– Ingen anställd får sänkt lön. Planerna på mer flexibla arbetstider genomförs inte och vi får de löneförhöjningar som tidigare förhandlats fram centralt.

Vad det konkret handlar om för de postanställda är ett elva månaders avtal vilket ger en löneförhöjning om 16 euro (knappt 150 kronor) i månaden.

En anledning till att strejken drogs igång, den 19 november, var att förhandlingarna gått i stå och att man levde i ett avtalslöst tillstånd, vilket nu alltså inte längre är fallet.

Vice vd för arbetsgivarorganisationen Palta, Tuomas Aarto, betecknar å sin sida överenskommelsen som en god start.

– Vi är relativt nöjda och det här är ett steg i rätt riktning när posten vill förnya sig och klara en allt tuffare konkurrens.

En tvistefråga har varit om Posten ska ha rätt att ta in extern personal. Där har facket nu fått ge med sig.

Organisationssekreteraren i FFC, den finländska landsorganisationen, Matti Huutola säger i en kommentar att det nu slutna avtalet visar att finländsk fackföreningsrörelse tar ansvar i svåra tider.

– Det finländska sättet att förhandla och sluta överenskommelser fungerar även under de mest utmanande förhållandena, fastslår han.