I en rapport från Seko konstateras att de senaste 20 årens avreglering av järnvägsbranschen lett till omfattande brister.  Bland annat ett omfattande tågkaos de två föregående vintrarna och orsaken står att finna i bristande underhåll, undermåligt säkerhetstänkande, avsaknad av helhetssyn och kortsiktiga vinstintressen.
   I rapporten lyfter förbundet fram ett antal punkter för att återupprätta den svenska järnvägen.
   Först och främst måste Trafikverket få de 38 miljarder i extra anslag fram till 2021 för att återställa järnvägen till det som den är avsedd för och för att kunna öka kapaciteten. Regeringen har anslagit 3,6 miljarder på två år, vilket är alldeles för lite enligt Seko.
   ”Pengarna regeringen nu skjuter till handlar om den miniminivå Trafikverket själva anser sig behöva för att kunna bibehålla samma ”kapacitet och punktlighet” som på dagens nivå”, konstateras det i rapporten.
   Seko vill också att SJ:s avkastningskrav slopas och att företaget ska kunna tvingas att köra sträckor som ingen annan vill köra för de är olönsamma. I övrigt ska SJ konkurrera på lika villkor med de andra aktörerna om de lönsamma sträckorna.
   Vidare kräver man att Trafikverket får helhetsansvar och ska samordna tidtabeller och biljettsystem för de olika tågbolagen. Seko vill också att Trafikverket ska bedriva underhåll, drift och mindre reinvesteringar i egen regi.