Men medan t f kriminalvårdschef Anders Ekström i Norrtälje, som arbetat på anstalten i 40 år, inte vill uttala sig alls om inomhus- miljön, är Sanela Ovcina, färsk anstaltschef på Tidaholm, beredd att tala om personalens och de intagnas oro för hälsan.

När Sanela Ovcina tillträdde 2012 fick hon veta att personal haft besvär i luftvägarna, att Specialfastigheter gjort mätningar och funnit fuktskador.

En process som startade 2009 och som lett till en del ombyggnader.En ny mätning gjordes 2012 och då fann man inga avvikande värden.

– Men det fanns fortfarande en oro hos personalen och jag beslutade att vi skulle stänga den aktuella avdelningen inför sommaren och ha den stängd till dess att Specialfastigheter sa att det var okej att öppna den, säger Sanela Ovcina.

För Sanela Ovcina var oron hos personalen tillräcklig för att stänga. Det är självklart att personalen ska vara trygg anser hon.

– Nästa steg är att ta fram en långsiktig plan för samtliga bygg- nader. Rot-renovering är en väg. Lokalerna är slitna och inte opti- mala för dagens kriminalvård. Jag vill minimera riskerna för perso- nalen och ha så bra inomhusmiljö som möjligt, även för klienterna.

Tidaholm har monterat upp luftrengöringsaggregat vid datorerna, flyttat ut rökningen till speciella rökkurer, försökt hitta nya städmetoder, med så lite vatten som möjligt.

– Fukten ska bort, säger Sanela Ovcina.

Norrtäljeanstaltens t f chef Anders Ekström hänvisar Sekotidningen till Specialfastigheters kontaktperson på anstalten, kriminalvårdsinspektör Per-Göran Börstell.

Per-Göran Börstell tycker inte att det dröjde länge innan åtgärder vidtogs på anstalten, trots att Jane Engman och andra vittnar om flera års klagomål.

Han medger att det förekommit en del klagomål från personal och intagna, men säger att det varierar från person till person hur man reagerar.

– I en del arbetsgrupper var det två eller tre av sju som klagade på täppt näsa och liknande, i andra grupper var det ingen.

Per-Göran Börstell är nöjd med Specialfastigheters agerande.

– Vårt samarbete har varit bra. Vi kom överens om att göra mätningar som lett till de pågående förbättringarna på anstalten.

Det var ett krav från kommunen att ni skulle vidta åtgärder.

– Det vet jag inget om, säger han.

Torbjörn Blücher är fastighetsansvarig på Specialfastigheter och väl medveten om att det pågår ett arbete för att förbättra inomhusmiljön både på Norrtäljeanstalten och i Tidaholm.

Den främsta orsaken till problemen är, enligt hans bedömning, bristande städning.

–Det är mycket viktigt att hyresgästen städar lokalerna enligt städrutinerna, annars kan fastigheten bli förstörd och miljöproblem uppstå. En orsak till problemen kan vara att för mycket vatten används vid golvstädningen. En annan förklaring är att smutsiga luftdon inte rengjorts, säger Torbjörn Blücher.

Vad gör ni när ni hittar fukt och mögel i en fastighet?

– Det är en väldigt allmän fråga, det beror på skadan. Ibland tar vi bort det skadade materialet och ersätter med nytt. Ibland kan det skadade materialet räddas genom att torka bort fukten med avfuktningsaggregat.