– Arbetsgivarna har länge påstått att vårt arbete är ofarligt. Nu kan de inte det längre. Såklart att jag är nöjd, säger vägarbetaren Frédéric Mau.

Det var hans eget fack, byggfederationen inom CGT, som hade vänt sig till det franska folkhälsoinstitutet Anses och bett om ett uttalande om riskerna med asfaltarbete.

Nu har Anses svarat med en omfattande rapport:

”Trots de framsteg som har gjorts under de senaste 20 åren, existerar en hälsorisk bunden till arbetet med asfalt”.

Rapporten handlar inte bara om cancer, utan också om lungsjukdomar.

Anses hänvisar bland annat till det internationella cancerforskningscentrat, IARC, som nyligen sagt att det troligtvis finns en cancerrisk när man använder oxiderad asfalt (bland annat så kallad gjutasfalt) vid tätningsarbeten. Och att det är möjligt att arbete med asfalt på vägarna kan vara cancerframkallande.

I Frankrike har asfaltens eventuella farlighet uppmärksammats genom ett rättsfall.

I slutet av förra året dömdes Vinciägda Eurovia som ansvarig för att en före detta vägarbetare hade dött i hudcancer. Arbetsgivaren hävdade att det var solstrålarna och inte avgaserna från asfalten som förorsakade sjukdomen. Men domstolen bedömde annorlunda, och företaget har inte gått vidare till Högsta domstolen.

Det franska folkhälsoinstitutet säger att det behövs mer forskning på området.

“Med de kunskaper som existerar idag är det omöjligt att med säkerhet uttala sig om asfalten kan – eller inte kan – orsaka hudcancer hos arbetarna.”

Idag är det vanligare att man reparerar gamla vägar än bygger nya, och Anses varnar också för riskerna vid renoveringsarbeten. Nyligen har man till exempel upptäckt att det finns asbest i åldrade vägbeläggningar i Frankrike.

Folkhälsoinstitutet är också kritiskt till att det inte finns någon internationell harmonisering vad gäller den kemiska klassificeringen av olika slags asfalt.

– Företagen vägrar ofta att ge oss uppgifter vad som finns i beläggningarna, trots att det är obligatoriskt. De hänvisar till fabrikationshemligheter, men jag undrar om de själva alltid är medvetna om vad asfalten består av, säger Frédéric Mau.

Han säger att resultatet av rapporten är att arbetsgivarna tvingas till att bli öppnare med hur asfalten är komponerad.

– De måste ta riskerna på större allvar. Vägarbetarnas hälsa kommer också att kontrolleras oftare, säger han.

En annan konsekvens är att fler fall, som gäller avlidna asfaltsarbetare, kommer att prövas i domstol.

Mer information

Vi har tidigare skrivit flera artiklar om denna händelse. Artiklarna listas här bredvid och där finns kommentarer från svenska forskare och från företrädare för Seko.