– Jag har varit arbetsmiljöombudsman i ett och ett halvt år och har inte hört att det skulle vara ett utbrett problem inom Sekos branscher, säger Per-Åke Persson.

– Jag vet dock att energibran- schen har besvär med mögel i flis.

Rent allmänt säger han att skyddsombud ska utnyttja sin rätt att begära åtgärder från arbetsgivaren om det finns arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen.

– Det räcker att en medlem, en anställd drabbats så ska skyddsombudet agera. När det gäller inomhusklimatet ska arbetsgivaren göra en undersökning. Om det inte sker kan skyddsombudet gå vidare till Arbetsmiljöverket, säger Per-Åke Persson.