Rubriken på seminariet, ”Svaret på skitliv. Vad ska vi göra åt otryggheten på arbetsmarknaden?”, anspelar på Skitliv, den bok som kom i höstas och som mycket tydligt beskrev hur ungas osäkra anställningar också ger ett osäkert liv

Arena gav ut boken, med stöd av facken inom 6F och i höst presenterar de en rapport som ska ge svar på frågan i seminariets namn. Det blir i form av en facklig strategi med 22 förslag på åtgärder.

Shadé Jalali, utredare på Arena idé och den tredje deltagaren i panelen släppte några av de förslag hon och Mats Wingborg kommer att presentera.

Grundläggande är att bekämpa den höga arbetslöshet som gör att människor tvingas ta osäkra jobb hellre än att gå arbetslösa.
Ett konkret förslag är att företagen ska tvingas att redovisa vilka former av osäkra anställningar man har och hur många anställda som har de jobben. Rapporten kommer också att innehålla en uppräkning av den mängd otrygga anställningsformer som finns, listan är lång.

Under själva seminariet kom inte något riktigt svar på frågan om vad man ska göra åt alla de otrygga anställningsformerna. Jonas Milton talar om behovet av flexibilitet och Hans Öhlund om behovet av trygget i anställningen och att det som sker nu är ett missbruk av Las, lagen om anställningsskydd.

Två saker var dock fack och arbetsgiare överens om, man har inte tagit frågan om ungdomar och otrygga anställningar på tillräckligt stort allvar, även om Jonas Milton inte vill kännas vid själva begreppet, otrygga anställningar. De var också överens om att Las behöver ändras, även om Jonas Milton nog snarare vill försvaga än stärka lagen.