Den största skillnaden finns i bemötandet, där personal på flickavdelningar oftare samtalar före och efter en tvångsåtgärd, som exempelvis drogtester och avskiljning.
Åsa Frodlund, som ansvarar för arbetet med en mer jämställd vård inom Sis, säger i en kommentar att den varsamhet som finns i vården av flickor i högre grad bör lyftas in i pojkvården.
Det håller Thomas Olsson, vice Seko-Sis med om. Han tror att även pojkar mår bättre av att få prata med personalen.
– Det kommer in allt mer av samtal i behandlingen och de nya metoderna kommer även pojkarna till del. Det har länge varit så att vården av män och pojkar oftare haft inslag av fysisk aktivitet istället för samtal, säger han.
Enligt Thomas Olsson arbetar Sis med jämställdhet.
– Men alla insatser är beroende av att det finns pengar, så är det ju alltid, säger han.
För studien har Sis intervjuat personal och chefer på åtta institutioner där barn och ungdomar vårdas enligt Lagen om vård av unga.
Granskningen visar att det finns fler likheter än skillnader i vården, men att pojkar bland annat drogtestas oftare än flickor. Flickor får oftare tillhörigheter omhändertagna.
För att göra vården mer anpassad till individuella behov föreslår forskarna mer utbildning för personalen och information till ungdomarna om deras rättigheter att framföra klagomål.