Det handlar om ett tiotal rederier med drygt 30 fartyg som flaggat ut till Färöarna. Men vilka redare som ska granskas vill Skatteverket inte uppge.

­– När vi får sådana här signaler så har vi ju anledning att titta närmare på de här frågorna. Men av sekretesskäl kan jag inte gå in på detaljfrågor. Men när det är så uppenbart att här är det någonting att granska så är vi skyldiga att agera, säger Johan Lundberg, samordnare för utlandstransaktioner på Skatteverket till P4 Göteborg.

Det är Seko sjöfolk som lyft frågan, då man anser att det handlar om skatteflykt.

– Göteborgs stad har upphandlat räddningstjänst på Göta Älv. Skattepengar går till ett färöiskt bolag som inte betalar bolagsskatt i Sverige. Vi menar att detta måste stoppas, säger Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, till P4 Göteborg.