Den som är arbetslös måste då skriftligen rapportera varje månad vad hen gjort för att ta sig ur arbetslösheten. Kommer inte rapporten in i tid går ett meddelande automatiskt till a-kassan för bedömning. Överföringen ska ske elektroniskt, vilket är en nyhet.

A-kassorna förväntar sig en hel del merarbete. Enligt Melker Ödebrink, kanslichef för SO, a-kassornas samorganisation kan det bli mellan 100 000 och 300 000 ärenden varje år. A-kassorna har anställt drygt hundra personer för att klara jobbet.

Sanktionerna mot den som inte lever upp till kraven för att få a-kassa kommer med de nya reglerna att bli något mildare i vissa fall. Förutom avstängning till dess att ett nytt grundvillkor är uppfyllt införs en trappa som börjar med avstängning en dag, sen fem dagar och så vidare.

Oscar Ernerot ombudsman på LO med ansvar för a-kassan säger att det är viktigt för tilltron till försäkringen att kontrollen fungerar, men att den ska vara relaterad till ersättningsnivån. I dag blir försäkringen mer och mer urholkad medan kontrollen ökar. LO anser att regeringen borde prioritera en höjning av ersättningen.

–Vi får se i slutet av september vad förändringarna lett till. Det får inte vara kontroller som kränker de arbetslösa, som redan befinner sig i en stressad situation, säger han. Risken finns att det skapas ett gigantisk administrativt system som inte skapar några nya jobb.

En annan nyhet från hösten är att det bir straffbart att inte anmäla ändrade förhållanden som kan påverka rätten till a-kassa. Anmälan ska ske inom 14 dagar.

I dag kan ett sådant fel leda till återbetalningskrav och avstängning. Från 1 september kan den arbetslöse som underlåter att berätta om förändringar även bli straffad enligt brottsbalken.

Betyder det att man kan straffas flera gånger för samma brott?

–På sätt och vis, men lagstiftaren menar att det inte ska ses på det sättet, säger Charlotte Hasselgren jurist på SO, a-kassornas samorganisation.

Knappt 30 procent av de arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. 10 procent får 80 procent av sin tidigare inkomst.