I november kom beslutet om vilka bolag som vann upphandlingen av skärgårdstrafiken i Stockholm. En förvånad omvärld tog då emot beskedet att det nystartade bussbolaget TRSM Group 1, med en busslinje, tog hem de två största trafikområdena.

Tilldelningsbeslutet överklagades av inte mindre än fem parter och det är anledningen till att Trafikförvaltningen nu ser över alternativen. Om rättsprocessen drar ut på tiden, över planerad trafikstart i mitten av april, skulle man stå utan operatörer i skärgården om man inte gör en så kallad dirketupphandling för perioden fram till att rätten har sagt sitt.

Men Seko sjöfolk tycker att det är en dum idé att göra en direktupphandling med de vinnande entreprenörerna. I stället bör de förlänga med de bolag som kör fartygen idag.

– Annars kan följden bli att personalen först måste byta arbetsgivare i april. Om domstolen sedan underkänner upphandlingen så kan det bli så att de måste byta arbetsgivare igen, och så vill vi inte ha det, säger Chang Strömberg på Seko sjöfolk.

Han är samtidigt noga med att påpeka att förbundet inte lägger några värderingar i detta, vare sig när det gäller vilka som vann upphandlingen eller de överklaganden som kommit in.

– Vår omsorg är om personalen, säger Chang Strömberg.

På Trafikförvaltningen tror man inte att det kommer bli några problem.

– Vi anser att vi gjort en korrekt upphandling och tilldelning därför har vi gjort en direktupphandling med de vinnande entreprenörerna, säger Christian Hoffman, presskontakt på Trafikförvaltningen.

Hur ser ni på att personalen kan tvingas byta arbetsgivare två gånger?

– Vi tror som sagt att vi gjort rätt och om vi ser att vi inte gjort några direkta fel i upphandlingen så brukar vi göra så här. Och vi har ju med verksamhetsövergång även i direktupphandlingen.

Tjänstemännen på Trafikförvaltningen har tagit fram ett avtal som redan undertecknats av förvaltningschefen och de vinnande bolagen. Men det krävs att politikerna i Trafiknämnden godkänner avtalen innan de blir giltiga, och det kommer förmodligen ske på nästa möte den 23 februari.