Två gånger per år mäter Sveriges a-kassor, tidigare Arbetslöshetskassornas samorganisation, hur många arbetslösa som får ut 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan. Även om andelen ökat något efter höjningen av taket för två år sedan får de flesta ut mindre än 80 procent.

Höjningen, som var den första på 13 år, innebar att andelen underkompenserade arbetslösa sjönk från 90 till 70 procent.

För arbetslösa som är anslutna till Sekos a-kassa handlar det om 80 procent som är underkompenserade, för dem som tidigare haft en heltidsanställning. Slår man samman hel- och deltider handlar det om 65 procent.

Sveriges a-kassor framhåller i rapporten att det är viktigt att kompensationsgraden hålls på en jämnare nivå för att arbetslöshetsförsäkringen ska ge ekonomisk trygghet. Därför bör man indexera a-kassetaket, så att det följer löneutvecklingen.

– Taket måste höjas och indexeras för att a-kassan ska fungera som en effektiv omställningsförsäkring på sikt. Det håller inte att höja taket vart trettonde år, säger Melker Ödebrink, kanslichef på Sveriges a-kassor.