Det finns redan idag teknik för att tillverka helautomatiserade fartyg som kan framföras helt utan besättning. Men de är dyra, dessutom tillkommer frågor som säkerhet och försäkringar som ännu inte är prövade.

När det danska rederiet Maersk, med omkring 250 fartyg i sin ägo, diskuterade automatisering i Kapstaden, var Kenny Reinhold där.

–Då pratades det om åtta klasser av automation, där klass ett är att man har vissa digitala stödfunktioner i land, och åtta är besättningslösa helautomatiserade fartyg. Maersk syn var att vi inte ens kommit till steg tre år 2030.

Vad skulle det innebära?

– Det här är bara spekulationer från min sida, men säg att man är 18–20 personer ombord idag på ett containerfartyg, så kanske det handlar om ett tiotal sedan.

 

Kenny reinhold. Foto: Sofia Sabel

När det gäller tillverkningskostnader säger han att det är 3–4 gånger så dyrt att bygga ett helautomatiskt fartyg, och då handlar det om hundratals miljoner kronor.

– Så det tar rätt lång tid innan man spar in de pengarna på bemanningskostnaderna. Sedan vet ingen idag hur försäkringsbolagen kommer att reagera. De kanske inte tycker att man kan lämna en last värd 1,5 miljarder. Fartyget kan ju råka ut för skeppsbrott, börja brinna eller bli attackerat av pirater. Vad händer då, om ingen är ombord?

Kenny Reinhold är emellertid medveten om att den tekniska utvecklingen kommer att innebära färre ombordanställda i ett längre perspektiv.

– Automationen kommer, och vi ska vara beredda. Man kan inte vända ryggen till och låtsas som ingenting. Om vi är delaktiga i processen kan vi påverka framtiden för våra medlemmar.

Samma inställning, både vad gäller takten på automatiseringen och att branschen inte får slå sig till ro, är även rådande på redarsidan.

– Det handlar om en kontinuerlig effektivisering, och ibland sker tekniksprång som snabbar på sådana processer. Utvecklingen går framåt vare sig man vill eller inte, därför gäller det att inte sätta sig och rulla tummarna och tro att allt är bra som det är, säger Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, den svenska redarföreningen.

 

Rickard Engström. Foto: Sören Andersson

Som han ser det kommer automatisering och robotisering effektivisera hela transportsektorn på ett sätt som kommer gynna sjöfarten.

– Fartyg är redan väldigt personaleffektiva. De kan frakta oerhört mycket last med oerhört liten personal. Även om det kanske blir färre anställda ombord på varje enskilt fartyg så tror jag att vi kommer se många fler fartyg.