Avtalen som tillsammans med ytterligare några mindre kollektivavtal omfattar 6 000 medlemmar löpte egentligen ut den sista december. Nu fortsätter det gälla med sju dagars uppsägningstid.

Varför väljer ni att skjuta fram förhandlingarna?

–Det ger oss möjlighet att kanske teckna ett avtal som är längre än ett år, säger Mats Ekeklint, ombudsman på Seko. Vi tar ställning till det efter att vi sett vad andra branscher får ut i 2013 års avtalsrörelse.

Seko Sjöfolk har tidigare haft fördel av längre avtalsperioder, det har gett bättre utfall i lönekuvertet än ettåriga avtal. Och, understryker Mats Ekeklint, det gör det möjlig att göra förändringar i villkoren.

–Korta avtal tenderar att bara handla om lön, säger han.

Seko Sjöfolks yrkanden ligger fast på 2012 års LO-samordning, det vill säga minst 3,5 procents löneökning eller minst 860 kronor i månaden, samt en extra hundralapp i jämställdhetspott. Storsjöavtalet och färjeavtalet brukar i stort sett följas åt när det gäller löner, dock finns stora skillnader i villkoren.