Kraven följer LO-samordningen, lönerna bör höjas med minst 3,5 procent eller 860 kronor, och visstidsanställningarna minska i omfattning. Parterna har lämnat över sina krav och yrkanden till varandra och haft två kansliöverläggningar. Den 13 december inleds förhandlingarna på allvar.

Seko Sjöfolks ordförande Kenny Reinhold tror att avtalet är klart före jul.

–Blir det ettårsavtal vet ju alla var märket ligger. Vi ska även diskutera tvåårsavtal och blir det så kommer vi att återuppta förhandlingarna för 2014 redan i april nästa år. År två kanske vi kan få in en del nya skrivningar, säger han. Men då blir det under fredsplikt.

Kenny Reinhold räknar med att sjöfarten hamnar på samma nivå som övriga avtalsområden 2012, det vill säga 2,6 procents löneökning för 2013.