Det här vill Seko Sjöfolk ändra på och drar i dagarna igång en stor informationskampanj, schysta bananer, om sjömännens villkor.
   – Vi vill lyfta fram hur det kan se ut på fartyg runt om i världen. Dessutom är det få som känner till hur varor kommer till butikerna. Att det mesta går med fartyg, säger Jonas Forslind på Seko Sjöfolk. 
   En undersökning som Seko Sjöfolk gjort visar att med bara några öres högre priser på vanliga konsumentvaror, som bananer och datorer, skulle alla sjömän kunna få villkor som motsvarar svenska kollektivavtal. En prisökning som den svenska allmänheten är beredda att betala, enligt en opinionsmätning som Seko Sjöfolk gjort.  
   Trots att sjöfarten är det största transportslaget i världen är det minst reglerat. 80 procent av världens transporter går via sjöfart och 90 procent av den svenska importen och exporten. 
   För att sätta press på sjöfarten lanserar SEKO sjöfolk ett förslag till certifieringssystem, ”Fair Freight”, som ska hjälpa företag att ta socialt ansvar när de köper sjötransporter. Enligt förslaget skulle Fair Freight , Socialt ansvarstagande sjötransporter, kunna innebära att inget fartyg som ett rederi driver får bära flagg om det fått anmärkningar av ILO. 
   Det är få företag som ställer sociala krav när de beställer transporter. Därför är företagen en av målgrupperna för kampanjen. Politiker är en annan målgrupp. 
   För att nå era målgrupper har ni bland annat annonserat i tidningen Fokus, en tidning som inte tecknat kollektivavtal med Journalistförbundet. Det vill säga som inte lever upp till era krav. Hur ser du på det?
   – Det är inte bra. Om vi hade vetat det hade vi inte annonserat i tidningen. Det gick så snabbt att vi glömde att kontrollera om tidningen hade avtal. Allt annat i kampanjen är granskat just när det gäller kollektivavtalen.