Viking Line har förberett omflaggning av en av sina båtar utan att informera de fackliga organisationerna. Såväl Seko som Sjöbefälsfacket begär därför skadestånd.

Enligt Seko har rederiet förhandlat med det estniska fackförbundet Emsa och kommit överens om vad som ska gälla vid en utflaggning av fartyget Viking XPRS till Estland.

–När man gör det ska man som arbetsgivare hålla facket informerat. Jag har inte hittat ett enda protokoll om att den lokala klubben fått information. Det är ett klart brott mot mbl, säger ombudsman Peter Skoglund.

Viking Line tillbakavisar brott mot informationsplikten och säger att de kontakter man haft med det estniska facket bara är sonderingar. Något som Seko Sjöfolk avvisar.

–Parterna har en överenskommelse, den har varit utlagd på Emsas hemsida. Viking Line har rullat ut röda mattan för en omflaggning till ett billigare land, säger Peter Skoglund. 

Skadeståndssumman är beräknad efter månadslönen gånger det antal medlemmar som Seko har på de tre båtar som Viking Line har flaggade i Sverige. 45 000 kronor gånger 480 medlemmar blir 21,6 miljoner.

–Vi anser att alla anställda på Viking Lines båtar berörs av en utflaggning. XPRS, Cinderella och Rosella är en enda turordningskrets. Blir det arbetsbrist på en båt drabbas de sist anställda oavsett var de arbetar, säger Peter Skoglund.