Inom ramen för Sjöfatsforum har branschen enats om tjugo mål för de kommande tre åren. Målen och visionerna presenteras i en rapport med titeln Vision och strategi för det maritima klustret. Bland målen finns att utveckla den svenska sjöfarten, det svenska ägandet och kompetensen.
Branschen vill också att haven och sjöarna utnyttjas mer till kollektivtrafik och som energikälla. Havet bör få en större betydelse i svensk näringspolitik.
Även Seko har deltagit i arbetet och står bakom rapporten.
– Den är mycket allmänt hållen för att alla ska kunna ställa sig bakom innehållet, säger Sekos vice ordförande Tomas Abrahamsson.
Det är samtidigt branschens inlägg i debatten om framtiden för svensk sjöfart. Företag och organisationer vill ha ett ökat engagemang från politikerna, en översyn av olika avgifter och satsning på forskning och utveckling, inte minst inom miljöområdet.