Förutom lägre bemanning provas ny teknik för visering och en modell där tågvärdarna utför plockstädning.

Syftet är att spara pengar.

-Vi provar en mängd olika idéer som ska utvärderas innan vi fattar beslut. Vi ser över hela vår produkt för att bli konkurrenskraftiga, säger Madeleine Raukas, chef för Trafik och Service på SJ.

Det är bland annat ökad konkurrens på de mest lönsamma sträckorna, som Stockholm-Göteborg, som gör att SJ vill sänka kostnaderna.

-Vi har redan minskat administration på huvudkontoret, stängt flera resebutiker och ett kundcenter i Tranås för att få bättre lönsamhet på sikt, säger Madeleine Raukas.

Hon säger vidare att SJ testar det nya arbetssättet i ordinarie trafik för att se hur kunderna reagerar och vad det innebär för personalen.

Om regionaltågen bara har en tågvärd och denne uteblir, kommer lokföraren då att få köra ensam?

-Det är en del av testet att se hur vi ska lösa den situationen, säger Madeleine Raukas.

Blir det ökad andel timanställda i en organisation med lägre grundbemanning?

-Det tar vi inte ställning till i den här delen av processen, säger Madeleine Raukas.

Enligt Seko SJ har inga förhandlingar skett med facken när det gäller nya arbetssätt. Och facket har inte godkänt någon förändring av ombordpersonalens roll på SJ:s tåg.

Madeleine Raukas hävdar att processen varit öppen och skett i nära samverkan med såväl fack och skyddsombud som personal.

Testerna genomförs i september – oktober och beslut om förändringar kommer senare under hösten.