Avtalet är på 12 år och omfattar planering och drift av Krösatågen, inklusive det som idag går under namnet Kustpilen. SJ ska sköta ombordservice, dagligt och tekniskt underhåll samt ansvara för drift och underhåll av en depå i Kalmar samt en ny depå i Nässjö.

Inte dumpa löner

Sekoklubben har inte träffat SJ inför upphandlingen och har därför ”ingen aning” om hur företagets planer ser ut.

När Vy Tåg (tidigare Tågkompaniet) tog över 2018 fick personalen behålla sina villkor och det är Sekos målet nu också. Klubben värnar som såväl arbetstider som löner.

–För oss är det förstås väldigt viktigt. Den frågan är också upp i de pågående centrala förhandlingarna inom spårtrafiken, säger Catrin Fredriksson.

Dan Olofsson, chef för upphandlad trafik, säger att SJ lagt ett anbud som vann på kvalitet, inte på lägsta pris.

–Vi har inte räknat med att sänka någons lön och har inte försökt dumpa priset. Hela grunden för oss är att lokförare och tågvärdar ska stanna kvar och vilja jobba hos oss, säger han.

Kan överklagas

Det är SJ AB som vunnit upphandlingen, men än finns inga beslut om hur trafiken ska drivas.

–Det är ingen självändamål att ha ett eget bolag för Krösatågen, däremot ska vi ha en lokal organisation, som kommer att träffa de fackliga organisationerna så snart som möjligt, säger Dan Olofsson

I december 2017 vann Tågkompaniet, nu Vy Tåg, upphandlingen av Krösatågen. Transdev som då körde trafiken överklagade och vann i Förvaltningsrätten. Domstolen menade att kvalitetskriterierna var för otydliga och att upphandlingen måste göras om.

I väntan på den har Vy Tåg kört trafiken sedan december 2018, då de skulle tagit över om det första beslutet gått igenom. Men nu verkar SJ ha tagit hem avtalet.

SJ växer regionalt

Catrin Fredriksson är inte säker:

–Det här beslutet blir säkert också överklagat. Det verkar höra till i sådana här affärer.

I mitten av december i år tar SJ över trafiken på Öresundstågen, sedan tidigare kör SJ Västtågen. SJ har lagt anbud på Mälartåg, vars tilldelningsbeslut kommer nästa vecka.

–För oss på SJ betyder det här med Kröståg att vi fortsätter växa på marknaden för upphandlad trafik, vilket är helt i linje med vår strategi, säger Dan Olofsson.

Krösatågen

Krösatågen är ett samarbete mellan länstrafikbolagen i Jönköping, Kalmar, Halland, Blekinge, Kronoberg och Skåne och omfattar ett stort geografiskt område. Trafiksystemet består av tio linjer, varav åtta i dag körs under varumärket Krösatågen och två under namnet Kustpilen. Från och med december 2021 har samtliga linjer namnet Krösatågen.