Enligt Adelsohn har SJ en stabil ekonomi och planerar inköp av moderna snabbtåg, som behöver ett bättre spårsystem.
SJ föreslår samtidigt att Trafikverket begränsar trafiken utifrån vad det nuvarande, hårt slitna spårsystemet, klarar.
Regeringen har föreslagit att banavgifterna för järnvägsföretagen ska fördubblas från dagens 600 miljoner till 1300 miljoner kronor per år.
Tidigare har tågoperatörerna protesterat och pekat på att andra trafikslag får konkurrensfördelar om tågtrafiken blir dyrare.
I en debattartikel i Göteborgsposten nyligen hävdade Seko att höjda banavgifter drabbar näringslivet negativt och är ett hot mot jobben. Förbundet anser vidare att tågföretag inte ska bötfällas för att staten inte underhåller spårinfrastrukturen. Istället bör anslagen höjas rejält.