– Vi har gjort bedömningen att alla lagar och regler har följts. Det finns skyltar på området som säger att kameraövervakning förekommer, säger Dag Rosander, presschef på SJ.
Vad säger du om att det enligt Datainspektionen inte räcker med en allmän upplysning om övervakning och att dolda kameror är något bara polisen får använda efter domstolsbeslut?
   – Jag kommenterar inte vad Datainspektionen säger i dagsläget, eftersom det bara är spekulationer. Vi får invänta deras utlåtande, men vi anser att inga fel har begåtts.
   Enligt honom hade stölderna pågått under en längre tid och SJ hade påtalat detta för Trafficare. Men då inget hände kontaktade SJ ett bevakningsföretag som lade in kameror i restaurangvagnarna. Kamerorna fångade ett tiotal personer som stal.
   – Vi visade upp detta för Trafficare och sedan är det upp till dem att agera eftersom det är deras personal.
Varför började ni med en egen brottsutredning istället för att göra en polisanmälan om ni visste att det stals?
   – Vi hade inget att polisanmäla.
Ni hade ju bevis för att det stals genom inventeringslistorna?
   – Ja, men vi visste inte vem som stal. Och man kan ju inte polisanmäla ingen. Vi resonerade så att vi behövde konkreta bevis innan vi gick vidare. Nu har Trafficare polisanmält dem det gäller.
Hur resonerade ni om integritetskränkningen i att smygfilma människor, även dem som var oskyldiga?
   – Vår bedömning är att det gått rätt till.
Så er åsikt är att ingen integritetskränkning har förekommit?
   – Vi har gjort bedömningen att det inte har varit integritetskränkande.
   På Trafficare hävdar man att man kände till att SJ skulle göra fördjupade kontroller men inte exakt hur dessa skulle gå till.
   – Vi fick se inventeringslistor före och efter städning och då var det ett svinn. Men det handlade om hela arbetslag som varit ombord under tiden så det gick inte att identifiera någon. På de grunderna kunde inte vi göra något, säger Christer Ekelund, presschef på ISS, som äger Trafficare.
   SJ svarade då alltså med att man skulle utföra fördjupade kontroller.
   – Detaljerna för hur de kontrollerna skulle gå till fick vi aldrig veta. Men jag vet att filmning nämnts som en av flera åtgärder.
   Generellt tycker han inte att det är konstigt att uppdragsgivaren filmar sina underentreprenörer.
   – Det är SJ:s vagnar och vi arbetar på SJ:s mark. Alla vet att det förekommer övervakningskameror på området.
Men här handlar det om dolda kameror och man har ägnat sig åt brottsbekämpning. Är det ok?
   – Det finns ju lagar som reglerar det här men detaljerna om hur filmningen gått till får SJ svara på.