En fantastisk succé, anser Håkan Ahl, chef för division service på SJ och ansvarig för rekryteringen. Han har inget emot jämförelsen med Idol.
– Det är ett sätt att förklara för svenska folket vad det handlar om, säger han.
Erik Johannesson är ordförande för företagsfacket och han är mycket upprörd. Dels över tillvägagångssättet, dels över att SJ inte förhandlat om det nya arbetssättet.
– Många ombordanställda tycker att SJ förlöjligar deras arbete genom att göra deras yrke till ett uppträdande, säger han.
Håkan Ahl har ingen förståelse för den reaktionen.
– Vi har gjort ett test och ska utvärdera det. På bara tre minuters framträdande kunde vi se vilka som hade den utstrålning som serviceyrken kräver. Nästa steg är djupintervjuer, säger han.
Erik Johannesson säger att de finns en oro för att alla anställda ska tvingas visa upp sig. Håkan Ahl hävdar att all personal redan får tillräcklig serviceutbildning genom SJ:s serviceakademi och att det räcker.
Förutom att de 20 som ska timanställas får gå igenom en idoluttagning kommer de också att få betala uniform och utbildning. Hittills har personalens uniform varit gratis och utbildningen betald.
3 000 kronor kommer det att kosta för de nya timanställda. 1500 betalas tillbaka om och när de lämnar SJ. För den som blir fast anställd kommer ”det att regleras”, det vill säga då blir uniformen gratis, som för andra fast anställda.
Strider inte det mot EG-rätten, som förbjuder diskriminering av visstidsanställda?
– Nej det tror jag inte, säger Håkan Ahl.
Är det en ny trend med fler timanställda inom SJ?
– Nej, vi provar oss fram med olika typer av anställningar. Många vill ha timanställning.
Håkan Ahl hävdar att Seko informerats om tillvägagångssättet, men det anser inte Erik Johannesson. Seko kommer att begära tvisteförhandling för att reda ut vad som hänt.
Även frågan om diskriminering kommer Seko att vilja pröva, men det är ännu inte klart hur.