Lokföraren har hotat och kränkt personal, framför allt chefer, på SJ genom att skicka mejl som sedan publicerats på en hemsida. Han har, vilket AD anser bevisat, dessutom hotat en arbetsledare på Malmö central.
Lokföraren, som avskedades den 19 februari 2010, har tillsammans med sitt fackförbund Svensk Lokförarförening hävdat att han fick sparken för att han kritiserat arbetsgivaren.
Arbetsdomstolen kritiserar SJ för att inte ha varnat lokföraren, men slår samtidigt fast att inte ändrar domslutet. Lokförarens agerande gjorde att ett avsked var berättigat.