SJ:s ledning hävdar att beslutet att behålla biljettförsäljningen beror på resenärernas protester.

Samtidigt som det även i fortsättningen går att köpa biljetter på tågen försvinner resenärernas möjlighet att köpa biljetter med mobiltelefon. Det blev tekniskt för komplicerat, uppger SJ till TT. 

Även Seko SJ har protesterat. Seko varnade tidigt för att risken för hot och våld ökar om resenärer inte kan köpa biljett på tågen. Den erfarenheten har pendeltågsvärdarna i Skåne.

Facket har även påpekat för SJ att förbudet kan strida mot en EU-förordning om resenärers rättigheter. I den frågan fick Seko stöd av Konsumentombudsmannen som uppmanat SJ att fortsätta sälja biljetter ombord.