Vattenfalls styrelse har beslutat om en rad åtgärder för Forsmark. De har bland annat inrättat ett särskilt säkerhetsutskott och beslutat att inkalla en extern oberoende expert som ska se över säkerheten. Det kommer också att ske förändringar i Forsmarks styrelse.