SJ:s otydliga instruktioner gör att tågvärdarna ibland hamnar i knepiga situationer, berättar Elias Cataño, tågvärd och ordförande för Seko sektion åkande och Emma Klingborg, tågvärd och ledamot av sektionsstyrelsen.

-Det hamnar på personalen att avgöra hur enskilda passagerare ska behandlas, om individen ska få åka utan biljett eller inte.

-Och blir det något fel, att någon exempelvis avvisas från ett tåg för att personen saknar biljett och det kritiseras i media, då är den enskilde medarbetaren ansvarig, inte SJ, säger Emma Klingborg.

Hon har själv stått i svåra samtal med passagerare som saknat biljett när andra medresenärer sagt hon varit för hård och omänsklig när hon påpekat biljettkravet.

-Det är som att stå på en scen och alla tittar, lyssnar och bedömer, säger hon.

Elias Cataño och Emma Klingborg uppskattar SJ:s insatser för att hjälpa flyktingarna. Till exempel att id-kravet vid köp av de billigaste biljetterna avskaffades tidigt.

-SJ har goda ambitioner att göra ett bra jobb, men samtidigt är det business as usual. Istället för att göra skillnad för de mest utsatta, har SJ kvar kravet på att alla ska ha biljett ombord, säger Elias Catano.

-Instruktionen till personalen är densamma som tidigare. Den som inte har biljett ska antingen uppmanas köpa eller stiga av tåget, säger han.

Samtidigt ger SJ signaler, i media och genom intern information, att flyktingar inte ska slängas av tågen.

För att verkligen hjälpa flyktingar utan pengar har Seko föreslagit att SJ ska skänka tomma säten till hjälporganisationer, så att de i sin tur ska kunna dela ut platser till flyktingar som saknar biljett. Men SJ har sagt nej till det.

SJ:s kommunikationschef Monica Berglund medger att SJ inte vill ge bort biljetter gratis.

Dels finns inget sådant uppdrag från myndigheterna, dels är det krångligt att organisera, säger hon.

-SJ är ett affärsdrivande statligt bolag. De allra flesta som reser med oss har pengar till biljetter. Även flyktingar.

Tågvärdar Sekotidningen talat med tycker att instruktionerna är otydliga när någon saknar biljett. Dels krävs biljett, dels ska ingen flykting slängas av. Vad är det som gäller?

-Det är vardag för tågvärdarna att fatta beslut i enskilda fall. Biljettkravet ligger fast, men vid särskilt ömmande fall ska ombordpersonalen känna trygghet att låta någon åka vidare. Blir situationen infekterad ska personalen backa. De har vårt stöd i det beslutet, säger Monica Berglund.

Att dagligen ta ställning till hur passagerare utan biljett ska bemötas är en del av jobbet, det håller Elias Cataño och Emma Klingborg med om. Men de säger att situationen just nu inte är den vanliga.

-Frågan om flyktingarna skapar samhällsdebatt och det är många som engagerar sig. Det är klart att känslorna blir starka, säger Emma Klingborg.

Emma och Elias tycker att SJ kunde göra mer för att hjälpa till i flyktingarbetet, medan Monica Berglund anser att SJ redan gjort mycket.

Företaget tjänar pengar på biljetterna, men har samtidigt haft utgifter för bland annat tolkar och vakter, enligt kommunikationschefen.

-Dessutom har vi skänkt 300 000 till Röda Korset, vars personal i ett läge fick åka gratis på tågen, i enlighet ett gammalt avtal mellan oss. Röda Korset aktiverade avtalet när de gick upp i nationell beredskap.