-Vi fortsätter att driva ärendet för att våra medlemmar ska få upprättelse. Innan vi beslutar hur vi ska gå tillväga ska vi fortsätta samla in material, säger Sekos SJ:s Martin Alnebring.

Enligt tidigare uppgifter är det fyra lokförare som berörs av erinringarna, varav en sade upp sig ”på stående fot” i protest mot SJ:s agerande.

Bakgrunden till konflikten är en arbetsplatsträff med lokförare och ombordpersonal som ägde rum i slutet av februari. Enligt Seko framfördes befogad kritik mot företaget för olika typer av brister.

Träffen skulle pågå hela dagen men avbröts efter lunch av arbetsledningen med motiveringen att det förekommit mobbning och trakasserier under mötet. Seko, som hade en förtroendevald närvarande, menar att det inte stämmer. Tvärtom ansågs mötet vara konstruktivt.

Ett par veckor efter mötet blev fyra lokförare uppkallade till sina chefer och delgavs var sin erinran.

SJ:s presschef Niclas Härenstam vidhåller SJ:s version av det som hände på arbetsplatsträffen.

-Det var inte vad man sa på mötet utan hur det sades, tonläget, som vi reagerat emot. Det strider mot vår uppförandekod. Våra närvarande gruppchefer blev utsatta och flera deltagare kom senare till sina chefer och sa att de blev illa berörda av det som hände, säger han.

Den uppfattning har inte facket och andra som var närvarande på mötet. Har ni pratat med alla?

-Nej, det behövs inte. Vi tycker att vi har tillräckligt starka vittnesmål till det som hänt, säger Niclas Härenstam. De som bröt mot koden fick en erinran. Därmed är ärendet avslutat.

Seko SJ skriver på sin blogg angående händelsen:

” Tyvärr har företaget valt att ensidigt lyssna på sina lokala chefer och aktivt valt att inte lyssna på övriga deltagare. Händelsen är enligt Seko bland de allvarligaste personalärendena i företaget på över femton år.”