–Vi rekommenderar det inte. Men sedan en vecka tillbaka är det tillåtet. Vi tillhandahåller inga munskydd, det får man ordna själv, säger Mats Pettersson, HR-direktör på SJ.

Han menar att företaget lyssnat på oroliga anställda och på skyddsombuden och därför ändrat sig.

Sjuka slängs inte av

–Det betyder inte att SJ frångår Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att hålla avstånd, säger han.

Enligt skyddsombud som Sekotidningen talat med och som vill vara anonyma händer det att resenärer kommer ombord på tågen och säger att de är sjuka i covid 19 och därför vill sitta för sig själva.

Skyddsombuden efterlyser tydliga regler om hur de då ska agera.

–Vi skulle vilja säga att de inte får åka med oss, säger ett skyddsombud.

Mats Pettersson säger att SJ i dagsläget inte avhyser sjuka eller smittade, utan hänvisar dem till att sitta för sig själva.

–Vi vet inte vilka legala möjligheter vi har att avhysa, vi försöker ta reda på det. Vi kan utfärda egna regler, men har inte gjort det ännu, säger han.

Få reser just nu

En orsak är att antalet resande minskat kraftigt de senaste veckorna och att det finns plats på tågen.

–Vi förstår att personal är oroliga för smittan och om när det inträffar att någon spottar eller på annat sätt hotar med att de är sjuka, då ska de avhysas.

SJ har samma beläggningsgrad på tågen som i somras. Det finns inga planer på att minska antalet passagerare, ännu.

­–Vi bevakar frågan. Om bokningarna ökar igen inför jul och nyår kan det bli så att vi stänger av fler platser igen, säger Mats Pettersson.