Hittills har endast vårdpersonal som arbetar med smittförande personer ansetts kunna få arbetsskadeersättning efter att ha varit sjuka i covid-19. Något LO kritiserat.

–Vi arbetar nära klienterna, så risken är stor att smittas på jobbet. Vi kan inte bevisa att det är så i det här fallet, men mycket tyder på det, säger Seko Sis ordförande Frida Strandberg Landin.

Enligt Seko har Sis har anmält dödsfallet till Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och AFA-försäkring. Allt ”by the book”. Nu är det upp till Försäkringskassan och AFA att avgöra om det är en arbetsskada.

–Vi kommer att följa processen noga. Det blir avgörande för många, säger Sekos Sis ordförande Frida Strandberg Landin.

Strikta riktlinjer

Den avlidne var medlem i Seko och 50+ i ålder. Vilken institution han arbetade på vill Frida inte berätta, av hänsyn till de anhöriga. Däremot, säger hon, har flera institutioner fått in smitta den senaste tiden och att det är oroande.

–Vi var länge förskonade, om vi jämför med samhället i stort men har det nu på våra institutioner. Det har varit kluster-utbrott.

–Vi vet också att både unga och äldre klienter går med symtom utan att säga något, av rädsla för att bli isolerade i vård i enskildhet, säger Frida.

Sis riktlinjer är strikta och säger att personalen ska stanna hemma vid minsta symtom, något som inte alltid efterlevs. Det finns lokala chefer som tolkar reglerna lite som de själva vill och efter behov i verksamheten, enligt facket.

Många kämpar för att hålla ut

–Det har hänt att personal varit på jobbet trots symtom och att chefer godtagit det för att det har varit ”frivilligt”. Men det finns det inget stöd för. Tvärtom gäller riktlinjerna alltid.

Stabschef Angela Faleij är ansvarig för arbetet med coronan inom Sis. Hon håller med Seko om att det är viktigt att alla följer riktlinjerna och tycker att institutionerna skött sig bra.

–Vi har tät kontakt med institutionerna, med facken och skyddsorganisationen och får veta vad som händer. Smittan har inte ökat, det har gått upp och ner hela tiden, säger hon.

Sis: Prioritera personal för vaccin

Liksom Frida har hon märkt att många, anställda och klienter, är trötta och kämpar för att hålla ut ytterligare en tid. Och hon håller med Seko om att det är viktigt att hela tiden påminna om vad som gäller och poängtera allvaret i situationen.

–Det är jätteallvarligt och det förmedlar vi varje vecka, säger Angela Faleij.

På en punkt är hon kritisk till hur arbetet mot covid-19 går till i samhället.

–Personal på Sis borde prioriteras för att få vaccin. Vi har ingen verksamhet om vi inte har personal, säger hon.

Sis ledning har tagit upp kravet med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, gång på gång. Utan framgång.  Kriminalvården och Migrationsverket ställer samma krav.

–Vi är klassade som samhällsviktig verksamhet, i likhet med hälso- och sjukvården. Klienterna är inlåsta och personal drar in smittan. Än har vi inte fått gehör för våra synpunkter, men vi ger inte upp.