Seko Sjöfolks sektionsordförande Folke Matrosow är nöjd.

–Det känns bra. Det finns en liten grupp anställda som tycker att företaget bör stå på egna ben, men med skulder på 1 miljard går det inte, säger han.

Ställer in kryssningar

Regeringen och samarbetspartierna är överens om att möjligheten att korttidspermittera ska förlängas till 30 juni 2021. Dock kommer den statliga ersättningen att minska jämfört med i dag.

I dag är 440 anställda permitterade på de svenskflaggade båtarna Symphony och Galaxy. Cateringspersonalen är permitterad till 60 procent, jobbar 40 procent.

Även driftpersonalen kommer att permitteras, oklart hur mycket och på vilket sätt.

–De har säkerhetstjänst så vi får se hur det blir, säger Folke Matrosow.

”Stor lättnad”

Silja planerat kryssningar till Visby under november, men flera av dessa ställs in.

–Det är den ökade smittspridningen som ligger bakom beslutet. Vi behöver ju inte bidra till att fler blir sjuka, säger han.

Företaget skriver i ett pressmeddelande att det är en stor lättnad att permitteringsstödet finns kvar.

Korttidspermittering

• Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut merparten av inkomsten, från 88 procent till 94 procent av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Även ob-ersättning kan ingå.
• Arbetsgivaren kan få stöd i nio kalendermånader under 2020 och för företag som beviljats stöd kan det förlängas till sista juni 2021.
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.

–När smittspridningen nu ökar snabbt igen krävs ytterligare tid och stöd för att företag i de hårdast drabbade branscherna ska hinna ställa om och anpassa sig till en ny verklighet som är hållbar på lång sikt, säger Tallink Siljas vd Marcus Risberg.

Tallink Silja sade upp 280 anställda i somras. De har förlängd möjlighet till återanställning.