Sigyn kör uttjänt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken. Fartygets ägare är Svensk kärnbränslehantering, SKB, men driften och bemanning har skötts av Destination Gotland som också kör Gotlandsfärjorna. Från den 1 januari 2012 tas driften över av rederiet Furetank.
   Efter flera turer fram och tillbaka om huruvida den nuvarande besättningen skulle erbjudas att följa med Sigyn över till Furetank verkar problemet vara löst. Hela besättningen, förutom befälhavaren, har blivit lovade ett erbjudande om att fortsätta ombord.
   – Det är så klart positivt. Men än så länge är det bara ett muntligt löfte och innan vi har det på pränt och erbjudandena gått ut till de anställda tänker inte jag blåsa faran över, säger Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk som skött förhandlingarna.
   Besättningen får med sig lön och avtal till den nya arbetsgivaren, som sig bör när det handlar om övertagande av verksamhet. Efter ett år ska man ha förhandlat fram ett nytt avtal.
   – Men Furetank är knutna till storsjöavtalet som besättningen redan går på, så det kan inte bli sämre utan bara lika eller bättre, säger Peter Skoglund.