Andelen kvinnor ligger kvar på drygt 26 procent och väg och ban är alltjämt den största branschen med över 20 000 medlemmar. Minst är försvar. Med 3 229. För två år sedan var energibranschen minst, sett till antalet medlemmar.

Bland övriga LO-förbund är utvecklingen blandad. Bäst går det, enligt tidningen Arbetet, just nu för Hotell och restaurangfacket, Kommunal, Handels, Fastighets och Transport. Pappers, IF Metall, GS och Livs är de förbund som minskar mest.

Vad gör Seko för att motverka tappet och för att få fler medlemmar?

-Vi har tidigare haft rekryteringsprojekt inom vissa branscher, exempelvis på Posten, men vi har kommit fram till att vi istället ska satsa på att stärka den lokala organisationen, säger Bjarne Isacson, chef för Sekos medlemsenhet.

-Vi har tagit fram en central utbildning för klubbstyrelser där de bland annat kan få lära sig hur man rekryterar och kommunicerar med blivande medlemmar, säger han.

Seko har sedan tidigare en lägre avgift för nya medlemmar. Det har dock visat sig att sänkt avgift inte har någon effekt för medlemsrekryteringen om den lokala organisationen inte fungerar.

-Så har det delvis varit, men det ska vi råda bot på nu, hoppas vi.

Satsningen på lokala klubbstyrelser ska pågå under tre år.