Alla medlemmar i Seko omfattas av flera olika försäkringar. De ingår
i medlemsavgiften och kan vara bra att känna till när olyckan är framme.

Den som är medlem i Seko Sjö- folk har ytterligare försäkringar genom sitt medlemskap och det- samma gäller för medlemmar i Seko Privata väg.

Utöver detta kan medlemmar teckna frivilliga tilläggsförsäkringar. Dessa är öppna för alla. Anledningen till att Seko förmedlar dem är att kollektiva försäkringar har lägre premier, det blir helt enkelt ett bättre pris på exempelvis hemförsäkringen, som för övrigt ingår i Seko Sjö- folks medlemsavgift.

En tredje typ av försäkring är det som kallas kollektivavtalade försäkringar. De gäller alla som är anställda på ett företag som har kollektivavtal, och gäller förstås även de som arbetar i kooperativa företag eller i stat och kommun.

För de flesta privatanställda förvaltas försäkringarna av Afa Försäkring. För statligt anställda är det flera parter involverade, Afa Försäkring, SPV, Trygghetsstiftelsen och arbetsgivaren.

Kolla alltid med din klubb eller avdelning vad som gäller för dig!

Sekos försäkringar

Försäkringar för alla medlemmar
 • Medlemsolycksfall – fritid – livsvarig
 •  Barngruppliv – försäkrings- 
belopp 35000 om barn 
avlider.
 •  Komplettering tjänstegrupp- 
livförsäkring K-TGL för den som är anställd på företag utan kollektivavtal.
 •  Inkomstförsäkring – ersättning tillsammans med a-kassan ska ge cirka 80 procent av ersättningsgrundande inkomst.
 • Sjöfolk har utöver ovanstående hemförsäkring efter 12 månaders sammanhängande medlemskap och bosatt inom Norden utökad medlemsolycksfall – fritid med högre försäkringsbelopp.
 • Privata väg har dessutom utökad medlemsolycksfall – fritid med högre försäkrings- belopp, grupplivförsäkring för medlem och medförsäkrad – dödsfallskapital
Tillvalsförsäkringar  (till förmånligt pris)  
 •  Sjuk- och efterlevandeförsäkring som bland annat innefattar diagnosersättning.
 •  Utökad medlemsolycksfall med högre ersättningsbelopp, se även sjöfolk och privata väg
 •  Medlemsolycksfall – fritids för medförsäkrad.
 •  Hemförsäkring.
 •  Medlemsbarn, sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn och ungdom till och med 25 år.
 Kollektivavtalade försäkringar, som gäller vid: 
 • Sjukdom – utfyllnad vid 
ersättning från Försäkringskassan.
 •  Arbetsskada.
 •  Föräldraförsäkring – ersättning vid rätt till föräldrapenning från Försäkringskassan.
 •  Dödsfall – viss ekonomisk 
ersättning till efterlevande samt begravningshjälp.
 •  Uppsägning på grund av 
arbetsbrist – visst ekonomiskt stöd samt i vissa fall individuellt stöd till nytt jobb.