Seko har en alkoholpolicyn som säger att måttlighet med alkohol ska iakttas vid all internrepresentation och att starksprit bara får förekomma i undantagsfall.

– Men där har vi redan en striktare tillämpning än vad policyn säger. Ingen alkohol bjuds på vid personalkonferenser eller liknande. Det enda är två öl eller två glas vin vid förbundets julbord, ingen starksprit. Men diskussionen går om att ta bort det också. Eftersom många av våra medlemmar inte kan få tillgång till sådant så får vi se vad vi landar i, säger Jonas Pettersson, kanslichef på Seko.

När det gäller fastighetsinnehavet finns en policy för fördelning av lägenheterna. Den säger att man i enlighet med Stockholms fastighetsägarförenings rekommendationer ska lämna minst hälften av de lediga lägenheterna till Bostadsförmedlingen.

Enligt Bostadsförmedlingen, som har data sedan 1998, så har Seko lämnat mellan en och fem lägenheter per år. Alla utom två har legat i Bredäng, i en fastighet som förbundet nu sålt. Förra året förmedlades två lägenheter i innerstaden.

– Vi sålde fastigheten i Bredäng och har nu börjat lämna våra lägenheter i innerstan. Där pratar vi också om att skärpa policyn för hur anställda eller personer i ledningen ska få tillgång till förbundets lägenheter. I så fall blir det bara övernattningslägenheter och tillfälliga kontrakt när vi rekryterar någon som bor utanför Stockholm, säger Jonas Pettersson.

Policyn säger också att barn till anställda eller till ledningen inte ska kunna få bostad hos Seko.

I förbundsledningen är det fyra personer som har övernattningslägenheter utan besittningsrätt. Det är förbundsordförande Janne Rudén, avtalssekreterare Valle Karlsson, vice förbundsordförande Thomas Abrahamsson och förbundssekreterare Anneli Jonsson.

Dessutom bor ett antal av förbundets anställda med förstahandskontrakt i Sekos fastigheter, en möjlighet som alltså ska försvinna.

– På det hela taget har vi varit ganska restriktiva. Men för ett halvår sedan tillsattes ett revisionsutskott som ska se över allt. Och det är fortfarande några mindre pusselbitar som inte är på plats än, säger Jonas Pettersson.

Vad är det för pusselbitar?

– Dels det här med öl eller vin vid julborden som vi diskuterar att ta bort helt. Dels gäller det den externa representationen, där det i dag bara är måttlighetsbegreppet som gäller, och det kan vi tycka är lite väl luddigt, så det ska ses över.

När det gäller externa engagemang äger förbundet konferensanläggningen Lastberget i Bålsta norr om Stockholm. En verksamhet som har gått med vinst, om än liten – runt 100 000 kronor per år, de senaste fem åren.
Man äger också 14 fritidshus på Gullholmen i Bohuslän som medlemmar kan hyra som semesterboende.

Dessutom är Seko delägare med sex procent i kursgården Rönneberga på Lidingö.