Det började i somras när SJ delade ut glassbiljetter till särskilt duktiga medarbetare. Nu har man tagit ett steg till. SJ tycker att de anställda på tågen ska få rösta fram en, eller flera, ”servicechampions”, personer som sedan får ett lönetillägg under några månader.
SJ har inlett diskussioner med facken om att införa systemet. Diskussionerna har Sekos företagsfack nu lämnat, eftersom man anser omröstningar vara ett felaktigt sätt att premiera bra arbetsinsatser.
På Seko SJs blogg uppmanar Erik Johannesson alla som är medlemmar i förbundet att tänka efter innan man börjar rösta om sina arbetskamraters prestationer. Han skriver att det knappast ingår i anställningsavtalet att avge omdömen genom omröstningar.
Sekos förhoppning är att övriga fackliga organisationer på SJ också tar avstånd från påfundet med servicechampions.